31.1.11

Jawatan Kosong Institut Kefahaman Islam Malaysia

Jawatan Kosong di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Kerja Kosong di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Jobs Vacancy at Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Career at Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebuah Syarikat Awam Berhad dengan jaminan ( Company Limited by Guarantee ).

1. Fellow Kanan (Syariah)
2. Fellow Kanan (Pendidikan)
3. Fellow Gred 48

Semua Taraf Jawatan Adalah Tetap

Cara Memohon:

Calon-calon yang berminat dipelawa mengemukakan surat permohonan beserta salinan dokumen yang berikut :-

i. Butir-butir peribadi yang lengkap (resume/ curriculum vitae mengenai kelayakan dan pengalaman)
ii. Sekeping gambar berwarna berukuran passport (tidak dikembalikan)
iii. Salinan sijil-sijil akademik dan transkrip, kad pengenalan, sijil kelahiran, slip gaji terakhir dan lain-lain dokumen berkaitan jika ada.

Surat permohonan beserta dokumen hendaklah sampai kepada :

Ketua Pengarah
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
2, Langgak Tunku
Off Jalan Duta
50480 KUALA LUMPUR

(up: Bahagian Pentadbiran)
Tel: 03-62046200 Faks: 03-62014189

Dengan menyatakan nama jawatan yang dipohon di sebelah kiri atas sampul surat tersebut.

Bagi calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan-badan Berkanun dan Kuasa Tempatan, permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan dan pastikan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan disertakan bersama.

Catatan Am :

Salinan sijil-sijil yang dikemukakan hendaklah diakui sah oleh pegawai dari Kumpulan Pengurusan Profesional atau Penghulu/Ketua Kampung.

Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga.

Permohonan tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan daripada tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Tarikh Tutup Permohonan Pada 28 Februari 2011

Jawatan Kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu

Jawatan Kosong di Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu, Kerja Kosong di Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu, Jobs Vacancy at Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu, Career at Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu
Dengan ini, Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu mempelawa rakyat Malaysia yang berkelayakan serta berdedikasi untuk memohon jawatan seperti berikut:

Jawatan : PENGHANTAR NOTIS
Kod Gaji : N3
Kod Skim : 4320
Jabatan : PELBAGAI JABATAN KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
Klasifikasi : PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
Kumpulan Perkhidmatan : SOKONGAN
Deskripsi Tugas : Bertanggungjawab menyerahkan saman kepada defendan dan mendapatkan tandatangan penerima, menyediakan pengendosan penyampaian, menyediakan afidavit penyerahan dan mempastikan saman yang ditandatangani sebagai penerimaan dan afidavit penyerahan difailkan di mahkamah.
Taraf Jawatan : TETAP

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH
KLIK SINI UNTUK BORANG PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN (ONLINE)

Tarikh Tutup Permohonan Pada 28 Februari 2011

Jawatan Kosong Dewan Bahasa Dan Pustaka

Jawatan Kosong di Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kerja Kosong di Dewan Bahasa Dan Pustaka, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Dewan Bahasa Dan Pustaka, Jobs Vacancy at Dewan Bahasa Dan Pustaka, Career at Dewan Bahasa Dan Pustaka
Dewan Bahasa dan Pustaka dengan ini mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk memohon jawatan yang berikut:

1. PEGAWAI TADBIR GRED N41
2. PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N27

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN
KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Cara Memohon:

Pemohon hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan (Borang Personel 27/99) yang boleh didapati di Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Khidmat Pengurusan, Aras 17, Menara DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur atau melalui pos dengan menyertakan sampul surat berukuran 38 cm x 25 cm bersetem 80 sen, beralamat sendiri dan dihantar ke alamat seperti di bawah. Pemohon juga boleh memuat turun borang melalui laman sesawang DBP: http://www.dbp.gov.my.

Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada :

KETUA PENGARAH,
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA,
PETI SURAT 10803,
50926 KUALA LUMPUR.

(u.p.: Ketua Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

Catatan AM:

Pemohon yang disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil untuk menghadiri temu duga. Pemohon yang tidak menerima jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tutup permohonan ini dianggap TIDAK BERJAYA.

Tarikh Tutup Permohonan Pada 14 Februari 2011

Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang

Jawatan Kosong di Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, Kerja Kosong di Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, Jobs Vacancy at Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, Career at Perbadanan Pembangunan Pulau PinangJawatan Kosong di Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, Kerja Kosong di Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, Jobs Vacancy at Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, Career at Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang


Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan kekosongan jawatan-jawatan berikut:

1. Penolong Jurutera J29
2. Juruteknik J17
3. Pembantu Akauntan W17
4. Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) N17
5. Pekerja Awam R1

Semua Taraf Jawatan Adalah Tetap

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN
KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Cara Memohon:

(a) Borang permohonan boleh didapati daripada:-

Pengurus Kanan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
No. 1, Pesiaran Mahsuri, Bandar Bayan Baru
11909 Bayan Lepas, Pulau Pinang

Tel: 04-6340111 Fax: 04-6448111

dengan bayaran tunai RM1.00 atau dalam bentuk Wang Pos RM1.00 (bayar kepada:
PDC) dengan mengemukakan sampul surat berukuran 23sm x 11sm bersetem 50 sen dan
beralamat sendiri.

(b) Pemohon-pemohon boleh juga menggunakan Borang Permohonan yang boleh didapati dengan melayari Portal PDC di alamat berikut: http://www.pdc.gov.my

(c) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar terbaru berukuran pasport, salinan Sijil Kelahiran, salinan Kad Pengenalan, salinan Sijil-sijil Persekolahan dan kelulusan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan yang telah disahkan.

(d) Calon-calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan/Badan-Badan Berkanun/Kerajaan
Tempatan hendaklah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing.

Catatan Am:

i. Permohonan hanya dibenarkan bagi calon-calon yang mempunyai kelayakan sebagaimana
disyaratkan sahaja.
ii. Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
iii. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh enam (6) bulan
selepas dari tarikh iklan ditutup, hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Tarikh Tutup Permohonan Pada 22 Februari 2011

30.1.11

Jawatan Kosong Universiti Kebangsaan Malaysia

Jawatan Kosong di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Kerja Kosong di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Jobs Vacancy at Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Career at Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)Kami memerlukan Warganegara Malaysia yang berkelayakan, komited dan berdedikasi untuk berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia bagi jawatan-jawatan seperti berikut:
 1. PEGAWAI PERUBATAN UD43
 2. PEGAWAI BELIA & SUKAN S41
 3. JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN U29
 4. JURURAWAT U29
 5. PENOLONG PEGAWAI FARMASI U29
 6. PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27
 7. PENOLONG KURATOR S27
 8. JURUTEKNIK KOMPUTER FT17
 9. PEMBANTU PERTANIAN G17
 10. PEMBANTU PERPUSTAKAAN S17
 11. PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN U17

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH & SYARAT KELAYAKAN SETIAP JAWATAN
KLIK SINI UNTUK MEMOHON SECARA ATAS TALIAN (ONLINE)

Catatan: Pemohon-pemohon yang disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil menghadiri ujian/temuduga.

Tarikh Tutup Permohonan : 21 Februari 2011

Jawatan Kosong Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia

Jawatan Kosong di Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia), Kerja Kosong di Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia), Jobs Vacancy at Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia), Career at Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) yang bertindak sebagai Agensi Penyelaras Pusat Enterpris Kecil dan Sederhana (PKS) memerlukan anda yang berkelayakan, komited dan berwawasan untuk berkhidmat di SME Corp. Malaysia bagi membangun dan melaksanakan polisi, strategi dan program pembangunan PKS di Malaysia meliputi semua sektor ekonomi.

Perkhidmatan ini adalah secara kontrak selama dua (2) tahun bagi jawatan-jawatan berikut :

1. Pengurus Gred 7
2. Penolong Pengurus Gred 8
3. Penolong Pengurus (Juruaudit) Gred 8
4. Pegawai Eksekutif (Perpustakaan) Gred 11
5. Pembantu Pentadbiran Gred 14

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN
KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

CARA MEMOHON :

(a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang Perjawatan SME Corp. Malaysia yang boleh didapati daripada Ibu Pejabat, Pejabat Negeri ATAU boleh dimuat turun dari laman web SME Corp. Malaysia di http://www.smecorp.gov.my

(b) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan kelayakan akademik, kad pengenalan dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan yang telah disahkan.

(c) Permohonan daripada pegawai – pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing – masing dan pastikan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Penilaian Prestasi terkini disertakan bersama. Permohonan yang dikemukakan tidak melalui Ketua Jabatan tidak akan dipertimbangkan.

(d) Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat dan di sudut atas sebelah kiri hendaklah ditulis NAMA JAWATAN YANG DIPOHON dan hendaklah dihantar kepada :-

KETUA EKSEKUTIF
PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA
(SME CORP. MALAYSIA)
Aras 15, West Wing, Menara MATRADE
Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta
50480 Kuala Lumpur

(u/p : Unit Perancangan Organisasi dan Modal Insan)

Tarikh Tutup Permohonan Pada 14 Februari 2011

Jawatan Kosong Majlis Daerah Hulu Selangor

Jawatan Kosong di Majlis Daerah Hulu Selangor, Kerja Kosong di Majlis Daerah Hulu Selangor, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Majlis Daerah Hulu Selangor, Jobs Vacancy at Majlis Daerah Hulu Selangor, Career at Majlis Daerah Hulu SelangorPermohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Keutamaan kepada rakyat Negeri Selangor yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan berikut:-

1. Pembantu Tadbir Gred N17 [IKLAN PENUH & SYARAT KELAYAKAN]
2. Pembantu Akauntan W17 [IKLAN PENUH & SYARAT KELAYAKAN]

KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Cara Memohon:

(a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang MDHS 1 yang boleh dibeli di Jabatan Khidmat Pengurusan dengan harga RM2.00 tunai/naskah atau dimuatkan di laman web www.mdhs.gov.my. secara percuma.

(b) Borang permohonan hendaklah lengkap diisi dengan terang.

(c) Borang permohonan hendaklah disertakan dengan gambar berukuran pasport, sesalinan surat beranak, kad pengenalan, sijil-sijil akademik dan persekolahan yang telah disahkan dari salinan asal.

(d) Borang yang telah lengkap diisi beserta salinan sijil-sijil yang telah disahkan hendaklah dikemukakan kepada :

(e) Borang permohonan tersebut boleh diperolehi dan hendaklah dikembalikan seperti dialamatkan seperti berikut :-

YANG DIPERTUA
MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
JALAN BUKIT KERAJAAN
44000 KUALA KUBU BHARU.

(u.p.: Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

Tarikh Tutup Permohonan Pada 31 Jan - 28 Feb 2011

28.1.11

Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Kuala Terengganu

Jawatan Kosong di Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT), Kerja Kosong di Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT), Jobs Vacancy at Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT), Career at Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT)
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia keutamaan rakyat Negeri Terengganu Darul Iman yang berkelayakan dan berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh iklan ditutup untuk mengisi kekosongan jawatan berikut :-

1. Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J44
2. Pegawai Penilaian Gred W44
3. Penolong Pegawai Penilaian Gred W36

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN
KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Cara Memohon:

1. Setiap permohonan hendaklah menggunakan borang MBKT/HR/PS-06-01 yang boleh didapati secara percuma di Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu atau dengan memuat turun melalui laman web http://www.mbkt.terengganu.gov.my

2. Transkrip keputusan peperiksaan bagi semua semester yang disahkan hendaklah
disertakan

3. Borang permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen berikut :
a) gambar berukuran pasport berwarna yang dilekatkan di penjuru kanan borang permohonan
b) salinan sijil kelahiran dan kad pengenalan yang disahkan
c) salinan kad pengenalan bapa sekiranya pemohon lahir di luar Negeri Terengganu
yang disahkan
d) salinan sijil kerakyatan Negeri Terengganu jika bapa dan pemohon lahir di luar
Negeri Terengganu yang disahkan
e) salinan sijil persekolahan yang disahkan: dan
f) salinan dokumen berkaitan yang disahkan, jika ada

4. Borang yang telah diisi dengan lengkap hendaklah ditulis nama jawatan di bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan hendaklah dihantar kepada alamat berikut:

DATUK BANDAR
MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU
Tingkat 4 - 8, No. 88
Menara Permint
Jalan Sultan Ismail
20200 Kuala Terengganu
(u.p. : Jabatan Khidmat Pengurusan)


Tarikh Tutup Permohonan Pada 14 Februari 2011

CATATAN
1. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak;
2. Pemohon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temuduga
3. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh
iklan ditutup dianggap tidak berjaya.

Jawatan Kosong Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS)

Jawatan Kosong di Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS), Kerja Kosong di Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS), Jobs Vacancy at Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS), Career at Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS)Warganegara Malaysia terutamanya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atau yang berdekatan dengannya yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan ditutup adalah dipelawa memohon untuk mengisi kekosongan jawatan di Ibu Pejabat CUEPACS sepertimana yang dinyatakan dibawah ini:

1. PENOLONG PEGAWAI EKSEKUTIF N27
2. PEMBANTU TADBIR [P/O] N17

Taraf Jawatan : Tetap

B. SYARAT LANTIKAN

1. PENOLONG PEGAWAI EKSEKUTIF

(a) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, atau
( Gaji Permulaan pada gred N27 : P1T1 )
ii) Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya,
( Gaji permulaan pada Gred N27 : P1T5 )
(iii) Diploma dalam bidang Pengurusan Harta Benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, ( Gaji permulaan pada Gred N27 : P1T6 ,)

(b) Syarat Kenaikan Pangkat secara Lantikan.
( i) Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir ( Perkeranian & Operasi ), Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan ), Pembantu Tadbir ( Kewangan ) adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila :-
a) telah disahkan dalam perkhidmatan, atau
b) mempunyai kelayakan di perenggan (a)(i),
c) lulus peperiksaan khas.
c) Mempunyai kebolehan bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik.
d) Keutamaan diberi kepada calon-calon yang mempunyai pengetahuan dalam Kesatuan Sekerja.


2. PEMBANTU TADBIR [Perkeranian & operasi]
(a) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan,
( Gaji permulaan pada gred N17 – P1T1 ),
(ii) Sijil Perancang Bandar dan Wilayah dari UiTM yang diiktiraf oleh Kerajaan setaraf dengannya,
( Gaji permulaan pada gred N17 – P1T6 ),
(iii) Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan
( Gaji permulaan pada Gred N17 – P1T8 ),
(iv) Sijil dalam bidang Kejuruteraan Ukur Tanah atau
Perancang Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan dari Politeknik-Politeknik Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
( Gaji permulaan pada Gred N17 – P1T9 )
(v) Sijil dalam bidang Pengurusan Perniagaan atau Penyimpan Kira-kira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Politeknik-Politeknik serta kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
( Gaji permulaan pada Gred W17 : P1T9)

(b) Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu ( termasuk lulus Ujian Lisan ) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan,
( Keutamaan diberikan kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer ),
(c) Calon yang memiliki kelayakan di perenggan (a)(i) atau (ii) diatas hendaklah lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu termasuk lulus ujian lisan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
d) Mempunyai kebolehan bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik.
e) Keutamaan diberi kepada calon-calon yang mempunyai pengetahuan dalam Kesatuan Sekerja.

C : UMUR
1. Calon bagi lantikan hendaklah berumur
a) Tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan ditutup.
b) Tidak lebih dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

D : BORANG PERMOHONAN
Permohonan hendaklah menggunakan Borang CUEPACS yang boleh didapati di Ibu Pejabat CUEPACS, Wisma CUEPACS, 34 A, Jalan Gajah Off Jalan Yew Pudu 55100 Kuala Lumpur.

E : ALAMAT PERMOHONAN
Borang permohonan yang telah lengkap dipenuhi hendaklah dikembalikan kepada :-

Setiausaha Agung
KONGRES KESATUAN PEKERJA-PEKERJA DI DALAM PERKHIDMATAN AWAM
Wisma CUEPACS, 34 A, Jalan Gajah Off Jalan Yew
Pudu 55100 Kuala Lumpur.

F : DOKUMEN SOKONGAN

Semua dokumen sokongan yang dilampirkan hendaklah disahkan salinannya. Salinan Asal dokumen sokongan hanya perlu dibawa semasa menghadiri temuduga sahaja.

G : TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Borang Permohonan yang telah lengkap dipenuhi hendaklah dikembalikan ke alamat di atas sebelum atau pada 14 Februari 2011. Permohonan yang diterima selepas dari tarikh tutup iklan tidak akan diberi pertimbangan.

Jawatan Kosong Suruhanjaya Tenaga (Energy Commission)

Jawatan Kosong di Suruhanjaya Tenaga (Energy Commission), Kerja Kosong di Suruhanjaya Tenaga (Energy Commission), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Suruhanjaya Tenaga (Energy Commission), Jobs Vacancy at Suruhanjaya Tenaga (Energy Commission), Career at Suruhanjaya Tenaga (Energy Commission)Suruhanjaya Tenaga (Energy Commission), a statutory body established under the Energy Commission Act 2001 is the regulatory body for the energy sector in Malaysia, specifically the electricity supply industry and piped gas supply industry in the Peninsula Malaysia and Sabah. We are in the process of recruiting a professional to fill up the position of:

 1. DIRECTOR, DEPARTMENT OF GAS SAFETY AND SUPPLY REGULATION
Head Office at Putrajaya

Responsibilities:
The position is responsible to perform safety, technical and economic regulation of the piped gas industry under the purview of Suruhanjaya Tenaga based on the Gas Supply Act and regulations, which include:
• Developing legislation, codes, guidelines and plans for the gas supply industry;
• Analysing industry issues and advising relevant stakeholders;
• Monitoring gas supply security;
• Monitoring quality of gas supply services;
• Regulating safety of gas installations and gas equipment;
• Assessing competency of gas industry technical personnel;
• Reviewing gas tariff;
• Investigating gas related accidents and complaints;
• Monitoring and promoting compliance;
• Managing administrative matters.

Requirements:
• Recognised degree in Gas Engineering, Mechanical Engineering, Chemical Engineering or other related disciplines;
• Applicants with the following additional qualifications shall have an added advantage:
o Relevant post graduate level qualifications
o Registered professional / competent engineers
• Minimum ten (10) years’ experience in the piped gas supply industry. Experience in gas supply regulatory activities will be an added advantage;
• Strong organisational, leadership, interpersonal and communication skills;
• Strong problem solving and analytical skills;
• Excellent command of both written and spoken in English and Bahasa Malaysia.

How to Apply:
Applicants who meet the requirements described below are invited to submit their applications by 6 February 2011. Interested candidates are invited to submit their applications, together with detailed resume and a recent passport-sized photograph either online to recruitment@st.gov.my or in writing to the address below:-

Director (Corporate Services)
Suruhanjaya Tenaga
No. 12, Jalan Tun Hussein,
Precinct 2, 62100 Putrajaya

All applications will be treated in strict confidence. Only shortlisted candidates will be notified.

Closing Date: 6 February 2011

27.1.11

Jawatan Kosong Majlis Amanah Rakyat

Jawatan Kosong di Majlis Amanah Rakyat (MARA), Kerja Kosong di Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Majlis Amanah Rakyat (MARA), Jobs Vacancy at Majlis Amanah Rakyat (MARA), Career at Majlis Amanah Rakyat (MARA)
1. Juruteknik Awam GRED J17

Syarat Kelayakan: SIJIL - Civil Engineering, General

Tempat Kerja :
Negeri : Melaka
Daerah : Jasin

Gaji Ditawarkan : RM 1254.5

PERMOHONAN MESTILAH DIBUAT MELALUI http://www.jobsmalaysia.gov.my

Info: Untuk membuat carian jawatan ini, sila taip jawatan atau jabatan berkaitan diruangan CARIAN SEGERA dengan menggunakan kata kunci Majlis untuk mendapatkan ketepatan carian jawatan.

Tarikh Tutup Permohonan : 14 Februari 2011

Jawatan Kosong Majlis Sukan Negeri Selangor

Jawatan Kosong di Majlis Sukan Negeri Selangor, Kerja Kosong di Majlis Sukan Negeri Selangor, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Majlis Sukan Negeri Selangor, Jobs Vacancy at Majlis Sukan Negeri Selangor, Career at Majlis Sukan Negeri Selangor
1. Pembantu Belia dan Sukan Gred S17 (2 Kekosongan)

Taraf Jawatan: Kontrak

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN

Cara Memohon:

Permohonan hendaklah disertakan dengan Surat Permohonan Jawatan dan ”Resume” yang lengkap. Bagi keterangan lanjut berkenaan syarat-syarat permohonan, sila layari laman web http//:www.msnselangor.gov.my

Semua dokumen berkenaan permohonan hendaklah disediakan dengan terang dan jelas.

Dokumen-dokumen permohonan mestilah disertakan dengan salinan (fotostat) Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, salinan lesen memandu dan Sijil-sijil Persekolahan, kelulusan akedemik (termasuk Ijazah, Diploma – jika berkenaan), transkrip keputusan peperiksaan semua semester serta sekeping gambar berukuran pasport. Semua dokumen hendaklah DISAHKAN daripada salinan asal. Nama jawatan yang di pohon hendaklah dicatat di sebelah kiri atas sampul surat.

Pegawai-pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am 21 Bab ‘A’ 2005 dan menyertakan bersama-sama Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Prestasi.

Permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada:

PENGARAH EKSEKUTIF
Majlis Sukan Negeri Selangor
D/A : Carlton Holiday Hotel & Suites
No.1, Aras 3, Persiaran Akuatik 13/43
Seksyen 13, 40100 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN.


No. Telefon : 03-5510 9063, 03-5519 6380
No. Faksimili : 03-5510 1377

Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Januari 2011 (Isnin).

Jawatan Kosong Telekom Malaysia Berhad

Jawatan Kosong di Telekom Malaysia Berhad, Kerja Kosong di Telekom Malaysia Berhad, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Telekom Malaysia Berhad, Jobs Vacancy at Telekom Malaysia Berhad, Career at Telekom Malaysia Berhad

Position Level:

Assistant General Manager - 3 Vacancies
Manager - 5 Vacancies
Fresh / Entry Level - 1 Vacancies
Non - Executive - 4 Vacancies
Executive - 14 Vacancies


Closing Date - 10 - 11 Feb 2011

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kangar (MPK)

Jawatan Kosong di Majlis Perbandaran Kangar, Kerja Kosong di Majlis Perbandaran Kangar, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Majlis Perbandaran Kangar, Jobs Vacancy at Majlis Perbandaran Kangar, Career at Majlis Perbandaran Kangar
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia (Keutamaan diberikan kepada rakyat negeri Perlis) yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan bertaraf tetap di pentadbiran Majlis Perbandaran Kangar, Perlis seperti berikut :

1. Juruaudit W41
2. Akauntan W41
3. Pegawai Undang-Undang L41
4. Pegawai Perancang Bandar dan Desa J41
5. Arkitek Landskap J41
6. Penolong Juruaudit W27
7. Penolong Akauntan W27
8. Penolong Pegawai Undang-Undang L29
9. Pen. Pegawai Perancang Bandar dan Desa J29
10. Penolong Arkitek Landskap J29
11. Penolong Juruukur Bahan J29
12. Penolong Pegawai Pertanian G27

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN
KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Tarikh Tutup Permohonan Pada 10 FEBRUARI 2011 (Khamis), jam 5.00 petang.

Jawatan Kosong Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Jawatan Kosong di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Kerja Kosong di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Jobs Vacancy at Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Career at Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
Kami merupakan organisasi pemungut cukai yang terulung sedang mencari individu yang profesional, dinamik, kreatif dan bermotivasi untuk menyertai Kumpulan Pengurusan kami yang berdedikasi.

1.Pegawai Eksekutif (Perundangan) Gred 41
2.Pegawai Eksekutif (Keselamatan) Gred 41
3.Penolong Pegawai Eksekutif (Keselamatan) Gred 31
4.Penolong Pegawai Eksekutif (Penaksiran) Gred 31
5.Penolong Pegawai Eksekutif (Perakaunan) Gred 31
6.Penolong Pegawai Eksekutif (Kesetiausahaan) Gred 31
7.Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred 21

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN SETIAP JAWATAN

Perhatian: Untuk permohonan melalui Portal JobMalaysia, anda hendaklah mencari jawatan ini pada ruang carian segera dan menggunakan kata kunci Lembaga untuk mendapat ketepatan pencarian jawatan.

CARA MEMOHON:

Permohonan dari calon-calon luar LHDNM (termasuk yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan) hendaklah dibuat melalui Laman Web JobsMalaysia (Kementerian Sumber Manusia) di http://www.jobsmalaysia.gov.my .

Permohonan dari calon-calon pegawai LHDNM yang masih berkhidmat (bertaraf Tetap, Kontrak dan Sambilan) hendaklah dibuat melalui sistem yang boleh dicapai melalui URL http://kerjaya.hasil.gov.my/eKerjaya .

Semua permohonan tidak perlu dicetak/di pos ke LHDNM. Setiap pemohon hanya boleh memohon Satu (1) jawatan sahaja.

Nama calon-calon yang berjaya dipanggil menghadiri temuduga akan dipamerkan di Laman Web LHDNM dan akan dimaklumkan melalui surat. Pemohon juga digalakkan sentiasa menyemak melalui Laman Web LHDNM untuk mengetahui maklumat berkenaan.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN PADA 10 Februari 2011

Jawatan Kosong Jabatan Taman Laut Malaysia

Jawatan Kosong di Jabatan Taman Laut Malaysia, Kerja Kosong di Jabatan Taman Laut Malaysia, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Jabatan Taman Laut Malaysia, Jobs Vacancy at Jabatan Taman Laut Malaysia, Career at Jabatan Taman Laut Malaysia
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan di Jabatan Taman Laut Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.

1.Pembantu Tadbir Gred N17
2.Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH JAWATAN GRED N17
KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH JAWATAN GRED W17
KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Cara Memohon :

Permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan jawatan yang boleh didapati secara on-line di Laman Web Jabatan Taman Laut Malaysia (JTLM) www.dmpm.nre.gov.my. Permohonan yang tidak menggunakan borang tersebut akan ditolak.

Borang permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar dalam sampul surat 32cm X 22cm dan ditulis NAMA JAWATAN DI SUDUT ATAS SEBELAH KIRI SAMPUL SURAT DENGAN MENYERTAKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISAHKAN

a. sekeping gambar berukuran passport
b. salinan Kad Pengenalan baru
c. salinan Sijil Kelahiran; dan
d. salinan Sijil/ Kelulusan Persekolahan

Permohonan hendaklah sampai di alamat berikut sebelum atau pada 14 Februari 2011 (Isnin) :-

JABATAN TAMAN LAUT MALAYSIA
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
ARAS 11, WISMA SUMBER ASLI
NO 25, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 4
62574 PUTRAJAYA


Catatan Am: Permohonan yang tidak menerima jawapan dalam tempoh 2 bulan selepas iklan jawatan ditutup hendaklah dianggap tidak berjaya.

Tarikh Tutup 14 Februari 2011

Jawatan Kosong Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor (UPEN)

Jawatan Kosong di Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor (UPEN), Kerja Kosong di Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor (UPEN), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor (UPEN), Jobs Vacancy at Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor (UPEN), Career at Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor (UPEN)
Permohonan adalah dipelawa daripada rakyat Negeri Johor Darul Ta’zim atau Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor (UPEN)

1. PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN
KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Cara Memohon:

Semua permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan jawatan Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor yang boleh didapati di laman web www.johordt.gov.my/sukj
atau www.johordt.gov.my. Sila nyatakan jawatan yang dipohon di kiri sebelah atas sampul surat berkenaan semasa mengembalikan borang-borang permohonan.

Permohonan dari pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan/Pihak Berkuasa Tempatan/ Badan Berkanun hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut
Perintah Am Bab ‘A’ Bil. 21.

PENGARAH,
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR,
ARAS 3, BANGUNAN DATO’ JAAFAR MUHAMMAD,
79503 KOTA ISKANDAR, NUSAJAYA.


TARIKH TUTUP PERMOHONAN PADA 15 FEBRUARI 2011

Jawatan Kosong Koperasi Tentera

Jawatan Kosong di Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad, Kerja Kosong di Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad, Jobs Vacancy at Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad, Career at Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad
 1. PUBLIC RELATIONS EXECUTIVE
 • Degree holder in Mass Communications or equivalent.
 • Minimum 3 years relevant working experience in the related field.
 • Required language(s): Bahasa Malaysia and English.
 • Good interpersonal & communication skill.
 • Team player and must be self motivated & result oriented.
 • Computer literate and able to work independently.
 • Committed, dedicated and high job responsibility.
 • Age: Below 35 years.
 • Full time position available.

A competitive remuneration package will be offered to the successful candidate.

How to Apply:

Those with relevant qualification & experience are invited to apply with a detailed resume with copies of certificate (including SPM) and recent passport sized photograph before 7th February 2011 to :

Koperasi Tentera
Wisma Koperasi Tentera
No. 1, Jalan 2/65C, Off Jalan Pahang Barat
53000 Kuala Lumpur
Attn: Human Resource Department

25.1.11

Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

Jawatan Kosong di Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH), Kerja Kosong di Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH), Jobs Vacancy at Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH), Career at Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

PEKERJA AWAM (TETAP)

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang LKTT: 1 (Pind. 1/2010) yang boleh diperolehi di Ibu Pejabat Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Bandar Al Muktafi Billah Shah, Dungun, Terengganu dan di Pejabat Cawangan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Bandar Bukit Besi, Bandar Ketengah Jaya, Bandar Seri Bandi dan Bandar Ceneh Baharu atau dengan memuat turun dari laman sesawang, http://www.ketengah.gov.my

Permohonan hendaklah sampai kepada:-

Pengurus Besar
Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
Karung Berkunci No. 3
23409 Bandar Al Muktafi Billah Shah
DUNGUN, TERENGGANU

TARIKH TUTUP : sebelum atau pada 27 JANUARI 2011 .

MUAT TURUN :

Iklan Jawatan Kosong pdf (saiz fail : 130 KB)
Borang Permohonan Jawatan pdf (saiz fail :600 KB)

PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (TETAP)

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang LKTT: 1 (Pind. 1/2010) yang boleh diperolehi di Ibu Pejabat Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Bandar Al Muktafi Billah Shah, Dungun, Terengganu dan di Pejabat Cawangan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Bandar Bukit Besi, Bandar Ketengah Jaya, Bandar Seri Bandi dan Bandar Ceneh Baharu atau dengan memuat turun dari laman sesawang, http://www.ketengah.gov.my

Permohonan hendaklah sampai kepada:-

Pengurus Besar
Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
Karung Berkunci No. 3
23409 Bandar Al Muktafi Billah Shah
DUNGUN, TERENGGANU

TARIKH TUTUP : sebelum atau pada 6 FEBRUARI 2011 .

MUAT TURUN :

Iklan Jawatan Kosong pdf (saiz fail : 132 KB)
Borang Permohonan Jawatan pdf (saiz fail :554 KB)

Jawatan Kosong Pelabuhan Kuantan Malaysia

Jawatan Kosong di Lembaga Pelabuhan Kuantan, Kerja Kosong di Lembaga Pelabuhan Kuantan, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Lembaga Pelabuhan Kuantan, Jobs Vacancy at Lembaga Pelabuhan Kuantan, Career at Lembaga Pelabuhan KuantanPermohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia sahaja yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:-

1) Penolong Penguasa Bomba Gred KB29
2) Penolong Pegawai Keselamatan Gred KP27

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN
KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Cara/Peraturan Memohon :
a) Borang permohonan jawatan boleh didapati di Pejabat Lembaga Pelabuhan Kuantan pada waktu pejabat atau melalui laman web : http://www.lpktn.gov.my. Permohonan melalui pos hendaklah menyertakan sampul surat berukuran 23sm x 10sm beralamat sendiri dengan bersetem 50 sen.

b) Borang yang telah siap diisi hendaklah dihantar kepada :

PENGURUS BESAR
LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN
TANJUNG GELANG
PETI SURAT 161
25720 KUANTAN
(Permohonan jawatan)

Tarikh Tutup Permohonan : 11 Februari 2011

23.1.11

Jawatan Kosong Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Jawatan Kosong di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kerja Kosong di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Jobs Vacancy at Universiti Teknologi MARA (UiTM), Career at Universiti Teknologi MARA (UiTM)Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap di UiTM Sabah bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.

 1. JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT17

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN
KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Cara Memohon:

Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh diperolehi dengan melayari laman web UiTM Sabah di http://www.sabah.uitm.edu.my dan juga boleh didapati sendiri di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sabah. Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat. Borang permohonan yang lengkap hendaklah di kemukakan permohonan kepada:

TIMBALAN PENDAFTAR
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SABAH
BEG BERKUNCI 71
88997 KOTA KINABALU, SABAH.


TEL: 325206/209/210/211, 495564, 492157, 493591

Tarikh tutup permohonan pada 29 JANUARI 2011 (SABTU)

Jawatan Kosong Maktab Kerjasama Malaysia

Jawatan Kosong di Maktab Kerjasama Malaysia, Kerja Kosong di Maktab Kerjasama Malaysia, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Maktab Kerjasama Malaysia, Jobs Vacancy at Maktab Kerjasama Malaysia, Career at Maktab Kerjasama MalaysiaPermohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan di Maktab Kerjasama Malaysia

 1. Penolong Pegawai Tadbir GRED N32
KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH
KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Cara Memohon

(a) Permohonan hendaklah menggunakan borang yang boleh didapati dengan melayari Laman Web MKM di http://www.mkm.edu.my untuk mendapatkan borang permohonan.
(b) Permohonan daripada pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan/Badan Berkanun hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan melampirkan Laporan Sulit dan Penyata Perkhidmatan yang terkini dan lengkap.
(d) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang diakui sah dan juga gambar berukuran pasport yang terbaru dan dialamatkan kepada :

PENGARAH
MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA
PETI SURAT 60, 103 JALAN TEMPLER
46700 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN

Tarikh tutup permohonan ialah pada 05 Februari 2010.

Perhatian:
(a). Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
(b). Permohonan yang tidak menerima apa-apa pemberitahuan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan tidak berjaya.

Jawatan Kosong Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)

Jawatan Kosong di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), Kerja Kosong di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), Jobs Vacancy at Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), Career at Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA).

1. PEGAWAI EHWAL EKONOMI GRED E48

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN
KLIK SINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Cara Memohon :

(a) Borang-borang permohonan boleh didapati dengan melayari laman web LADA
di alamat www.lada.gov.my. Borang permohonan yang telah siap diisi hendaklah disertakan dengan salinan sijil-sijil atau salinan keputusan peperiksaan akhir bagi kelayakan yang diisyaratkan dan sekeping gambar terbaru berukuran passport, sijil kelahiran, surat berhenti sekolah dan lain-lain dokumen yang berkaitan serta disahkan.

(b) Setiap permohonan mestilah ditulis (NAMA JAWATAN YANG DIPOHON) di bahagian atas sebelah kiri sampul. Permohonan yang telah lengkap diisi dan ditandatangani hendaklah dikemukakan ke alamat seperti di bawah:-

Pengurus Besar
Lembaga Pembangunan Langkawi
Tingkat 3, Kompleks LADA
Jalan Persiaran Putra
07000 Langkawi
KEDAH DARUL AMAN
(u.p: Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan)

Tarikh tutup permohonan ialah pada 10 Februari 2011. Sebarang pertanyaan
lanjut bolehlah menghubungi Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan di
talian 04-9667186/7187.

Perhatian: Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temu duga. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawatan selepas 3 bulan dari tarikh tutup permohonan
hendaklah menganggap bahawa permohonan mereka tidak berjaya.

Jawatan Kosong Majaari Services Sdn Bhd (MSSB)

Jawatan Kosong di Majaari Services Sdn Bhd (MSSB), Kerja Kosong di Majaari Services Sdn Bhd (MSSB), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Majaari Services Sdn Bhd (MSSB), Jobs Vacancy at Majaari Services Sdn Bhd (MSSB), Career at Majaari Services Sdn Bhd (MSSB)Majaari Services Sdn Bhd (MSSB) adalah sebuah Syarikat yang dimiliki oleh Kelantan Utilities Mubaarakan Holding Sdn Bhd (KUM) yang dimiliki 100% oleh Perbandanan Menteri Besar Kelantan(PMBK) ditubuhkan bagi mengurus, merancang, membangun, perkhidmatan pembetungan di negeri Kelantan dengan ini ingin mempelawa calon-calon berkelayakan bagi mengisi jawatan kosong bagi tahun 2011.

1. Eksekutif Kanan – Jabatan Operasi & Khidmat Pelanggan
2. Eksekutif Pemasaran
3. Penyelia Pemasaran
4. Pegawai Sumber Manusia ( HR)
5. Kerani Am
6. Penyelia Billing
7. Penyelia Operasi
8. Penyelia Perakuan
9. Penyelia Teknikal
10. Kerani Teknikal

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN

Cara Memohon:

Kepada calon yang berminat hendaklah menghantar permohonan yang lengkap termasuk resume (latarbelakang peribadi dan keluarga, pendidikan, kelayakan, pengalaman bekerja dan latihan), menyatakan gaji sekarang dan gaji yang dipohon, gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) serta nombor telefon bersama sijil yang berkaitan yang disahkan(sekiranya ada) dan dokumen sokongan lain hendaklah sampai ke alamat di bawah:

Majaari Services Sdn Bhd
Lot 188A, Seksyen 21, Jalan Tengku Ismail Off Jalan Telipot
15200 Kota Bharu, Kelantan


Tel : 09-7430055 Fax : 09-7472223

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 28 SAFAR 1432H / 31 JANUARI 2011 (ISNIN)

Catatan : calon-calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga
Sila nyatakan nama jawatan yang dipohon di sebelah kiri sampul surat.

21.1.11

Jawatan Kosong Pusat Anak Permata Negara (PAPN)

Jawatan Kosong di Pusat Anak Permata Negara (PAPN), Kerja Kosong di Pusat Anak Permata Negara (PAPN), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Pusat Anak Permata Negara (PAPN), Jobs Vacancy at Pusat Anak Permata Negara (PAPN), Career at Pusat Anak Permata Negara (PAPN)Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian PERMATA, Jabatan Perdana Menteri dalam proses mengisi kekosongan Jawatan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) Gred N17 di 2 Pusat Anak Permata Negara (PAPN) di Sabah iaitu di Beaufort dan Kota Belud yang akan beroperasi pada Mei 2011. Jumlah kekosongan bagi setiap PAPN di Sabah adalah sebanyak 2 jawatan sahaja.

KLIK SINI IKLAN PENUH
KLIK SINI SYARAT KELAYAKAN

Cara Memohon:

(a) Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan tersebut berserta salinan dokumen yang telah disahkan seperti berikut:-
 • Resume
 • Sijil SPM / SPMV
 • Salinan Kad Pengenalan
 • Sijil Kelahiran
 • Sijil Berhenti Sekolah
 • Lain-lain sijil yang berkaitan
 • 2 keping gambar berukuran passport

(b) Permohonan hendaklah diterima oleh pihak Bahagian PERMATA sebelum atau pada 31 Januari 2011 ( Isnin). Permohonan hendaklah dihantar ke alamat:

Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak (PERMATA)
Jabatan Perdana Menteri
W101, Aras 1, Blok 3440
Enterprise Building One (EB1)
Jalan Usahawan
63000 Cyberjaya
Selangor

Tarikh Tutup Permohonan: 31 Januari 2011 ( Isnin)

PERHATIAN:-

-Sebarang kelewatan permohonan tidak akan dipertimbangkan.
-Hanya calon yang berjaya akan dipanggil untuk sesi temu duga. Calon-calon yang tidak dihubungi selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.
-Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dilayan.
-Sila tuliskan perkataan “PEMBANTU PENGURUSAN MURID” di hujung bahagian atas sebelah kiri sampul surat.

Jawatan Kosong Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)

Jawatan Kosong di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK), Kerja Kosong di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK), Jobs Vacancy at Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK), Career at Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara malaysia [ keutamaan kepada peranakan Negeri Kelantan] yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Senarai kekosongan jawatan :
 1. Editor Pengasuh, S41
 2. Penolong Juruaudit, W27
 3. Penolong Pegawai Tadbir, N27
 4. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, F29
 5. Penolong Pegawai Penerbitan, S27
 6. Juruteknik Komputer, FT17
 7. Juruteknik Landskap, J17
 8. Pembantu Tadbir (P/O), N17
Syarat-syarat kelayakan dan cara memohon

Tarikh tutup permohonan : 31 JANUARI 2011

Jobs Vacancy at Open University Malaysia (OUM)

Jawatan Kosong di Open University Malaysia (OUM), Kerja Kosong di Open University Malaysia (OUM), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Open University Malaysia (OUM), Jobs Vacancy at Open University Malaysia (OUM), Career at Open University Malaysia (OUM)
Open University Malaysia (OUM) was established in August 2000 under the Private Higher Education Act 1996.Backed by the 11 public universities in the country, OUM is set to create opportunities for Malaysians to fulfill their academic aspirations through our "education for all" concept.in line with our vision to make OUM the leading Open University, we would like to invite highly qualified and dedicated professionals to join our team and meet the challenges of the global market.For the vacancy as

1. ASSOCIATE PROFESSORS/SENIOR LECTURERS,
-FACULTY OF BUSINESS & MANAGEMENT (FBM)

2. SENIOR LECTURERS/LECTURERS,
-FACULTY OF EDUCATION & LANGUAGE (FEL)

3. EXECUTIVE (INSTRUCTIONAL DESIGN),
-CENTRE FOR INSTRUCTIONAL DESIGN & TECHNOLOGY (CIDT)

4 .SENIOR LECTURERS/LECTURERS,
-FACULTY OF APPLIED SCIENCES (FASS)

5 .SENIOR LECTURERS/LECTURERS,
-FACULTY OF SCIENCES & TECHNOLOGY (FST)

6. SENIOR LECTURERS/LECTURERS,
-FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY & MULTIMEDIA COMMUNICATIONS

7. SENIOR LECTURERS/LECTURERS,
SCHOOL OF NURSING & ALLIED HEALTH SCIENCES (SONASHs)

8. EXECUTIVE (EDITORIAL)

9. EXECUTIVE ASSISTANTS
-(FACULTIES/CENTRES/LEARNING CENTRES)

10. SENIOR EXECUTIVES/EXECUTIVES,-
-STUDENT MANAGEMENT/PROGRAMME MANAGEMENT

CLICK HERE FOR FULL ADVERTISEMENT AND REQUIREMENTS

How to Apply:

For these who quality and keen to pursue career growth in education, please send in your CV complete with data on your educational background, work experience, education-industry skills, current & expected salary together with a photograph (n.r) by 31 January 2011 (Monday) to the following address:

Group Human Resource Management Division
Open University Malaysia
Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.

Fax: 03-26978821 E-mail: resume@oum.edu.my

Note: Only shortlisted candidates will be notify

CLOSING DATE : 31 JANUARY 2011

20.1.11

Jobs Vacancy at Malaysia Airlines (MAS)

Jawatan Kosong di Malaysia Airlines (MAS), Kerja Kosong di Malaysia Airlines (MAS), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Malaysia Airlines (MAS), Jobs Vacancy at Malaysia Airlines (MAS), Career at Malaysia Airlines (MAS)Flying to over 100 destinations across 6 continents, MALAYSIA AIRLINES believes in the ultimate excellence. We are looking for dynamic and highly motivated individuals to contribute to the growth of our airline.

1.Web Designer
2.Licensed Aircraft Engineer (Mechanical or Avionics)

Submission for applications ends on 15 February 2011.

CLICK HERE FOR FULL AD, REQUIREMENTS AND HOW TO APPLY

Jawatan Kosong Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Jawatan Kosong di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kerja Kosong di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Jobs Vacancy at Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Career at Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN, sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan yang berkelayakan untuk mengisi jawatan bukan akademik tetap atau kontrak seperti berikut :

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

 1. PEGAWAI KESELAMATAN KP41
 2. PENGURUS ASRAMA N41
 3. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
 4. PEGAWAI PSIKOLOGI S41
 5. PEGAWAI FARMASI U41
 6. PEGAWAI DIETETIK U41
 7. PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN U41

KUMPULAN SOKONGAN

 1. PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U29
 2. JURUPULIH PERUBATAN U29
 3. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29
 4. PENOLONG PEGAWAI SAINS C27
 5. PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN KP27
 6. PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27
 7. PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27
 8. PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S27
 9. PENOLONG AKAUNTAN W27
 10. PENOLONG PEGAWAI PENERANGAN S27
 11. AHLI FOTOGRAFI B17
 12. PEREKA B17
 13. PEMBANTU MAKMAL C17
 14. PEMBANTU PERTANIAN G17
 15. PEMBANTU VETERINAR G17
 16. PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL J17
 17. PENYELIA ASRAMA N17
 18. TUKANG K 2 R11
 19. PEKERJA AWAM KHAS R3
 20. PEMANDU KENDERAAN R3
 21. PEMBANTU AM PEJABAT N1

KLIK UNTUK IKLAN PENUH/MAKLUMAT LANJUT
KLIK UNTUK MEMOHON SECARA ONLINE

Semua jawatan akan dilantik secara TETAP atau KONTRAK

CARA MEMOHON:

(a) Pemohonan hendaklah dibuat secara “ONLINE” dengan mengisi maklumat permohonan menerusi lamam web rasmi UniSZA iaitu memuat turun dari laman web http://www.aplikasi.unisza.edu.my/Permohonan Permohonan yang TIDAK DIBUAT SECARA “ONLINE” melalui laman web rasmi UniSZA tidak akan dipertimbangkan.

(b) Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temuduga. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh temuduga hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Pertanyaan mengenai masalah teknikal semasa mengisi borang permohonan „ONLINE” boleh dibuat dengan menghubungi talian 09-6653211/09-6653215 atau 09-6306506. Talian ini dibuka dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang (Ahad hingga Khamis)

Tarikh tutup permohonan pada 31 Januari 2011.

Jawatan Kosong FELDA Holdings BHD

Jawatan Kosong di Felda Holdings Bhd, Kerja Kosong di Felda Holdings Bhd, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Felda Holdings Bhd, Jobs Vacancy at Felda Holdings Bhd, Career at Felda Holdings Bhd
In line with our commitment to expansion and growth, we wish to invite suitably qualified candidates to apply for the following vacancy:-

1.Assistant Manager / Senior Executive, Secretarial [Requirements and How to Apply]
2.Senior Executive / Executive Legal [Requirements and How to Apply]
3.Manager (Internal Communications) [Requirements and How to Apply]
4.Executive (Brand) [Requirements and How to Apply]
5.Executive (Media) [Requirements and How to Apply]

Closing Date: 31 January - 5 February 2011

Jawatan Kosong Kumpulan KarangKraf

Jawatan Kosong di Kumpulan KarangKraf, Kerja Kosong di Kumpulan KarangKraf, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Kumpulan KarangKraf, Jobs Vacancy at Kumpulan KarangKraf, Career at Kumpulan KarangKrafKami adalah antara penerbit, pencetak dan pengedar majalah dan akhbar yang terbesar di Malaysia dan telah beroperasi di Malaysia sejak hampir 30 tahun lalu. Kami adalah penerbit dan pencetak bagi lebih daripada 30 buah majalah dan akhbar harian. Kami juga merupakan salah sebuah pencetak komersial yang terbesar dan mempunyai mesin-mesin pecetakan dan penjilidan yang tercanggih di Malaysia.

Ekoran daripada perkembangan dan peningkatan yang memberangsangkan maka kami dengan ini mempelawa warganegara Malaysia yang berminat dan memenuhi kelayakan bagi mengisi kekosongan-kekosongan berikut :

1.RECEPTIONIST
2.ADVERTISING EXECUTIVE (EKSEKUTIF JUALAN IKLAN)
3.KERANI - KONTRAK
4.PEREKA GRAFIK
5.IT PROGRAMMER
6.PEMBANTU PENGELUARAN PERAI, PENANG
7.INTERNAL AUDITOR
8.PEMANDU PERIBADI BOAD OF DIRECTOR

KLIK SINI UNTUK IKLAN PENUH, SYARAT KELAYAKAN DAN PERMOHONAN

TARIKH TUTUP: TERBUKA (PENGAMBILAN SEGERA)

Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang (UMP) - Jawatan Bukan Akademik

Jawatan Kosong di Universiti Malaysia Pahang (UMP), Kerja Kosong di Universiti Malaysia Pahang (UMP), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Universiti Malaysia Pahang (UMP), Jobs Vacancy at Universiti Malaysia Pahang (UMP), Career at Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Universiti Malaysia Pahang (UMP) sebuah universiti yang diktiraf oleh kerajaan mempunyai kekosongan jawatan (bukan akademik), mempelawa Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berdedikasi serta berbakat untuk memohon jawatan yang kosong:

1.PENTADBIRAN DAN SOKONGAN [SYARAT KELAYAKAN]
2.TEKNIKAL [SYARAT KELAYAKAN]

KLIK SINI UNTUK PERMOHONAN SECARA ONLINE

CARA MEMOHON
Permohonan hendaklah dibuat secara Online dengan mengisi maklumat pemohon di laman web rasmi UMP iaitu http://www.ump.edu.my. Calon diwajibkan mencetak Surat Pengesahan Permohonan Online (Selepas tamat mengisi butiran permohonan melalui web rasmi UMP). Sila hantar permohonan beserta dengan salinan-salinan sijil akademik dan lain-lain dokumen berkaitan yang telah disahkan ke alamat yang tertera di bawah. Permohonan yang tidak dibuat secara Online melalui laman web rasmi UMP tidak akan dilayan.

PENDAFTAR,
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG,
LEBUHRAYA TUN RAZAK,
26300 GAMBANG, KUANTAN,
PAHANG DARUL MAKMUR


(U/P : UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN SUMBER MANUSIA)

*SEMUA TARAF JAWATAN ADALAH KONTRAK
*CALON-CALON YANG MEROKOK TIDAK DIGALAKKAN MEMOHON

TARIKH TUTUP PERMOHONAN PADA 11 FEBRUARI 2011

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Nilai, Negeri Sembilan

Jawatan Kosong di Majlis Perbandaran Nilai, Kerja Kosong di Majlis Perbandaran Nilai, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Majlis Perbandaran Nilai, Jobs Vacancy at Majlis Perbandaran Nilai, Career at Majlis Perbandaran NilaiPermohonan adalah dipelawa daripada WARGANEGARA MALAYSIA dan keutamaan adalah daripada rakyat Negeri Sembilan Darul Khusus yang berkelayakan dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan adalah untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan seperti berikut:-

 1. Juruteknik (Awam) GRED J17
 2. Juruteknik (Komputer) GRED FT17
 3. Pembantu Penilaian GRED W17
 4. Pembantu Juruaudit GRED W17
KLIK SINI UNTUK MELIHAT IKLAN PENUH SERTA SYARAT KELAYAKAN

CARA MEMOHON:

(a) Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Permohonan Jawatan (MPN. 1/01) yang boleh didapati daripada Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia Majlis Perbandaran Nilai berharga RM1.00 atau mengirimkan sampul surat berukuran 22 cm x 35 cm bersetem 60 sen yang beralamat sendiri berserta wang kiriman pos bernilai RM1.00.

Borang yang lengkap diisi hendaklah ditulis nama jawatan di bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan dikirimkan ke alamat berikut :-

YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN NILAI
NO. 1, KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN
PERSIARAN PUSAT BANDAR, PUTRA NILAI
PETI SURAT 52
71800 NILAI
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS


(b) Pemohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan mestilah mengemukakan borang permohonan tersebut melalui Ketua Jabatan masing-masing dan hendaklah disertakan dengan Salinan Penyata Rekod Perkhidmatan yang kemaskini serta Laporan Penilaian Prestasi Terkini.

(c) Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran pasport, salinan kad pengenalan, sijil lahir, sijil-sijil persekolahan, kelulusan akademik, transkrip keputusan peperiksaan semua semester;

(d) Permohonan yang lewat, tidak lengkap atau tidak mengikut syarat di atas tidak akan dipertimbangkan;

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 31 JANUARI 2011

Jobs Vacancies at Air Asia

Jawatan Kosong di Air Asia, Kerja Kosong di Air Asia, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Air Asia, Jobs Vacancy at Air Asia, Career at Air Asia
We're looking for passionate people who love helping others live their dreams and grow. The kind of people who love working in dynamic, growing and fun enviroment. People who can build things as well as simplify things. People who relish the chance to help build a truly global brand. You could such a person. We are looking for:-

1. A SENIOR RESOURCING PERSON
2. AN INDUSTRIAL RELATIONS LAWYER
3. A HR ANALYST
4. A SENIOR CONTENT DEVELOPER
5. A SENIOR TALENT MANAGEMENT PERSON
6. A SENIOR LEARNING METHODOLOGIES PERSON
7. A BUSINESS ANALYST


CLICK HERE FOR FULL ADVERTISEMENT AND REQUIREMENTS
CLICK HERE FOR ONLINE APPLICATION

CLOSING DATE : 29 JANUARY 2011

Jobs Vacancy at Astro

Jawatan Kosong di Astro, Kerja Kosong di Astro, Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Astro, Jobs Vacancy at Astro, Career at Astro
As Malaysia's leading broadcasting group, Astro (Astro All Asia Networks plc) provides prospective employees the opportunity to excel in a broad range of fields. These include digital TV, satellite radio & data, wireless telephone and internet services. Join us and enjoy stability, dynamism and above all, growth - our subscription TV operationns now offer 163 channels, provide services that include HD TV and cater to a customer base of over 3 million.

 1. ASSISTANT VICE-PRESIDENT, REGIONAL SALES MANAGER, CENTRAL/SOUTHERN (2 Vacancies)
 2. ASSISTANT VICE-PRESIDENT, PERFORMANCE ANALYTICS (SALES MANAGEMENT OFFICE)
 3. ASSISTANT VICE-PRESIDENT, PROCESS RE-ENGINEERING
 4. ASSISTANT VICE-PRESIDENT, CUSTOMERS SERVICE CENTRE
 5. ASSISTANT VICE-PRESIDENT, LEGAL AND RECOVERY

CLICK HERE FOR FULL ADVERTISEMENT AND REQUIREMENTS
CLICK HERE FOR ONLINE APPLICATION

CLOSING DATE : 26 JANUARY 2011

19.1.11

Jawatan Kosong Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB)

Jawatan Kosong di Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), Kerja Kosong di Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), Jobs Malaysia 2011, Jawatan Kosong Terkini, Kerja Kosong 2011, Peluang Kerjaya di Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), Jobs Vacancy at Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), Career at Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB)
 1. MANAGER (HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT)
 2. IT PROGRAMMER
 3. MANAGER (LEGAL & SECRETARIAL)

*CLICK ON NAME OF VACANCIES TO VIEW OUR Responsibilities and Requirements

To apply:

Please download and fill up the APPLICATION FOR EMPLOYMENT FORM and send it to us.

Or contact us at:

HRA Department
Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB)
Jalan Chan Sow Lin,
50554 Kuala Lumpur.
Telephone: 03-9236 6888
Facsimile: 03-9236 6999
E-mail: hr@printnasional.com.my

Closing Date: 03 - 06 FEB 2011
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...